Krāpnieki no Latvijas iedzīvotājiem deviņos mēnešos izvilinājuši 8,6 miljonus eiro

Finanšu nozares asociācija (FNA) brīdina, ka ievērojami attīstās krāpnieku aktivitātes digitālajā vidē – turpina pieaugt ar finanšu krāpšanu saistīto gadījumu skaits un izkrāptās naudas apjoms.

Finanšu nozares asociācijas apkopotie dati parāda, ka šogad no 1. janvāra līdz 31. septembrim izkrāpto līdzekļu apmērs banku klientiem, pašiem apstiprinot maksājumu, sasniedz 8,6 miljonus eiro. Savukārt 2,8 miljonu eiro apjomā krāpšanas gadījumus ir izdevies novērst.

Neskatoties uz finanšu nozares un tiesībaizsardzības iestāžu veiktajām darbībām krāpšanas ierobežošanā, pieaugošie zaudējumi liek secināt, ka ir nepieciešami vēl papildu pasākumi jautājumu risināšanai. Nepieciešama un būtiska ir nekavējoša politikas veidotāju un drošības iestāžu iesaiste, īstenojot visaptverošu pieeju krāpnieku un to izmantoto metožu radītā apdraudējuma novēršanā.

Finanšu nozares asociācijas krāpšanas ierobežošanas darba grupa ir sagatavojusi priekšlikumus situācijas turpmākai uzlabošanai:

• turpināt informēt sabiedrību, īpaši seniorus, krievu valodā runājošo sabiedrības daļu un jauniešus par krāpnieku aktivitātēm, lai uzlabotu iedzīvotāju prasmes atpazīt tās;
• pastāvīgi pilnveidot noziegumu preventīvos un apkarošanas mehānismus;
• izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas ietvaros kredītiestāžu iesniegto informāciju par krāpšanas gadījumiem un starptautiskās sadarbības mehānismus, nodrošināt saistīto gadījumu identificēšanu, izpratni par situācijas kopējo apmēru un efektīvi iznīcināt krāpnieku izveidoto tīklu;
• nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu starp kredītiestādēm par personām, kuras bijušas iesaistītas krāpšanā un ar to apkalpošanu saistītajiem riskiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likuma kārtībā;

Visu rakstu Tu vari izlasīt ŠEIT

Leave a Comment