Jūnijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 8,3% mazāks nekā pirms gada

2023.gada jūnijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 3,4 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 8,3% mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība samazinājās par 13%, bet importa vērtība par 4,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati. Jūnijā Latvija eksportēja preces 1,46 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,94 miljardiem eiro.

Salīdzinājumā ar 2022.gada jūniju ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 45,4% līdz 43%. Jāņem vērā, ka preču ārējās tirdzniecības dati tiek atspoguļoti faktiskajās cenās un aprēķināti, ņemot vērā preču vērtību eiro nevis to fizisko daudzumu.

Šā gada pirmajā pusgadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 21,39 miljardus eiro – par 963,9 milj. eiro jeb 4,3% mazāk nekā 2022.gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 9,62 miljardus eiro (samazinājums par 456,1 milj. eiro jeb 4,5%), bet importa – 11,76 miljardus eiro (samazinājums par 507,8 milj. eiro jeb 4,1%).

Latvijas ārējā tirdzniecība

(miljonos eiro)

Dati par 2022.gada augustu, decembri un 2023.gada martu precizēti.

Atbilstoši kalendāri un sezonāli koriģētiem datiem 2023.gada jūnijā salīdzinājumā ar 2022.gada jūniju eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 16,2% mazāka, bet importa – par 6,2%. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība samazinājās par 6%, bet importa – par 3,8%.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2023.gada jūnijā, salīdzinot ar 2022.gada jūniju:

– pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 38,1 milj. eiro jeb 30,4%;

– minerālproduktu eksports mazāks par 105,9 milj. eiro jeb 55,7%;

– koka un tā izstrādājumu; kokogles eksports mazāks par 65,5 milj. eiro jeb 22,9%;

– mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports mazāks par 32,2 milj. eiro jeb 11,4%;

– augu valsts produktu eksports mazāks par 15,9 milj. eiro jeb 16,8%.

Svarīgākās izmaiņas importā 2023.gada jūnijā, salīdzinot ar 2022.gada jūniju:

– pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 44,1 milj. eiro jeb 28,9%;

– satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports lielāks par 32,1 milj. eiro jeb 17,9%;

– augu valsts produktu imports lielāks par 30,6 milj. eiro jeb 43,1%;

– minerālproduktu imports mazāks par 111,3 milj. eiro jeb 31,1%;

– koka un tā izstrādājumu; kokogles imports mazāks par 39,5 milj. eiro jeb 43,9%.

Jūnijā svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (18,7% no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,2%), Vācija (7,3%) un Krievijas Federācija (6,5%). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (20,4% no importa kopapjoma), Vācija (11,5%), Polija (10,4%) un Igaunija (9%).

Svarīgākie partneri Latvijas eksportā un importā 2023.gada jūnijā

(procentos no kopapjoma)

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksporta kāpumu 2023.gada jūnijā salīdzinājumā ar 2022.gada jūniju visvairāk ietekmēja viskija eksporta pieaugums par 9,7 milj. eiro. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksports samazinājās, sarūkot elektroenerģijas eksportam par 50,9 milj. eiro jeb 81,5%.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2023.gada jūnijā

(faktiskajās cenās)

Tūkst. eiro % no

kopapjoma Pārmaiņas % pret

2022. g. jūniju 2023. g. maiju iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam 1 463 952 100 -13,0 -3,2 -16,8

koks un tā izstrādājumi, kokogle

220 866 15,1 -22,9 -8,9 -20,7

elektroierīces un elektroiekārtas

162 314 11,1 6,1 2,7 -7,8

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

90 466 6,2 7,0 5,6 12,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

87 601 6,0 -32,2 -3,3 -6,8

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

75 318 5,1 -58,7 -8,3 -62,5

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

73 507 5,0 44,2 6,9 10,2

farmācijas produkti

56 992 3,9 -20,1 15,2 6,0

dzelzs un tērauda izstrādājumi

51 025 3,5 -15,9 -3,1 -6,7

piena pārstrādes produkti, putnu olas, medus

42 188 2,9 -7,6 4,6 -4,3

plastmasas un to izstrādājumi

39 824 2,7 -16,7 1,8 -1,4

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa kāpumu 2023.gada jūnijā salīdzinājumā ar 2022.gada jūniju visvairāk ietekmēja iesala alus importa pieaugums par 4,5 milj. eiro jeb 62,5%. Savukārt koka un tā izstrādājumu, kokogles imports samazinājās, sarūkot zāģmateriālu importam par 14,7 milj. eiro jeb 59%.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2023.gada jūnijā

(faktiskajās cenās)

Tūkst. eiro % no

kopapjoma Pārmaiņas % pret

2022. g. jūniju 2023. g. maiju iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam 1 936 846 100 -4,4 -4,2 -10,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

237 602 12,3 -31,7 -6,8 -43,1

elektroierīces un elektroiekārtas

211 197 10,9 10,8 9,4 -1,7

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

196 259 10,1 18,9 -6,4 15,4

mehānismi un mehāniskās ierīces

165 170 8,5 -1,7 -4,3 -6,1

farmācijas produkti

75 842 3,9 -0,9 0,4 4,0

plastmasas un to izstrādājumi

72 122 3,7 -14,5 -4,4 -3,0

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

70 051 3,6 36,0 -7,8 15,4

koks un tā izstrādājumi, kokogle

49 999 2,6 -44,2 -4,1 -13,7

dzelzs un tērauda izstrādājumi

49 343 2,5 -6,6 14,2 9,1

dzelzs un tērauds

43 479 2,2 -21,9 -12,6 -7,7

2023.gada jūnijā Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 119 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 46 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance

(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

2023.gada jūnijā salīdzinājumā ar 2022.gada jūniju Eiropas Savienības valstu īpatsvars kopējā eksporta vērtībā pieauga par 0,8 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā – par 1,8 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā samazinājās par 0,2 procentpunktiem, bet importā – par 2,9 procentpunktiem.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2023.gada jūnijā

(faktiskajās cenās)

Eksports Imports

milj. eiro % no

kopapjoma pārmaiņas % pret 2022. g. jūniju milj. eiro % no

kopapjoma pārmaiņas % pret 2022. g. jūniju

Pavisam 1 464,0 100 -13,0 1 936,8 100 -4,4

Eiropas Savienības valstis 1 031,7 70,5 -12,0 1 605,7 82,9 -2,3

eirozonas valstis 771,2 52,7 -16,9 1 235,8 63,8 -3,1

NVS valstis 142,6 9,7 -14,2 80,6 4,2 -44,2

pārējās valstis 289,7 19,8 -15,9 250,5 12,9 5,0

Eksporta samazinājumu uz Ukrainu 2023.gada jūnijā, salīdzinot ar 2022.gada jūniju, visvairāk ietekmēja minerālproduktu eksporta samazinājums par 9,5 milj. eiro jeb 78,1%, uz Krievijas Federāciju – mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksporta samazinājums par 48,1 milj. eiro jeb 87,5%. Savukārt eksporta pieaugumu uz Baltkrieviju galvenokārt ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksporta pieaugums par 1,6 milj. eiro jeb 31,1%.

2023.gada jūnijā, salīdzinot ar 2022.gada jūniju, importa samazinājumu no Ukrainas galvenokārt ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu importa samazinājumus par 3,3 milj. eiro jeb 43,4%, no Krievijas Federācijas – minerālproduktu importa samazinājums par 31,6 milj. eiro jeb 58,2%, bet no Baltkrievijas – koka un tā izstrādājumu; kokogles importa samazinājums par 3,2 milj. eiro.

Latvijas ārējā tirdzniecība ar Baltkrieviju, Krievijas Federāciju un Ukrainu 2023.gada jūnijā

(faktiskajās cenās)

Eksports Imports

tūkst. eiro % no

kopapjoma pārmaiņas % pret tūkst. eiro % no

kopapjoma pārmaiņas % pret

2022. g. jūniju 2023. g. maiju 2022. g. jūniju 2023. g. maiju

Pavisam 1 463 952 100 -13,0 -3,2 1 936 846 100 -4,4 -4,2

Baltkrievija 17 039 1,2 14,9 16,1 13 224 0,7 -20,4 -12,9

Krievijas Federācija 95 153 6,5 -26,4 7,0 50 276 2,6 -56,6 7,3

Ukraina 22 979 1,6 -15,7 4,2 22 498 1,2 -3,2 -2,9

CSP informē, ka atbilstoši metodoloģijai preces ārējā tirdzniecībā tiek ieskaitītas, ņemot vērā preču fizisko kustību. Lai gan komerciāls elektroenerģijas imports no Krievijas Federācijas ir pārtraukts, CSP elektroenerģijas importa un eksporta uzskaitei izmanto pārvades sistēmas operatora ikmēneša informāciju par elektroenerģijas fiziskās plūsmas pārvadi pāri Latvijas robežai, ieskaitot transportēto caur Latviju, izteiktu MWh. Elektroenerģijas fiziskās plūsmas vērtības aprēķiniem eiro tiek izmantota elektroenerģijas biržas “Nord Pool AS” norādītā mēneša vidējā cena.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā “Ārējā tirdzniecība” un eksporta un importa datu analīzes rīkā.

Pievienot komentāru