Zinātnieki un nozaru speciālisti aicināti piedalīties konferencē “Līdzsvarota lauksaimniecība 2018”

Jau tradicionāli 22.februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisināsies lauksaimniecības zinātniski praktiskā konference “Līdzsvarota lauksaimniecība”, ko organizē LLU Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija.

Konferencē aicināti piedalīties visi lauksaimniecības zinātnisko iestāžu kolēģi, Zemkopības ministrijas speciālisti, konsultāciju dienesta darbinieki, lauksaimnieku biedrību pārstāvji un darbinieki, uzņēmumu vadītāji, pakalpojumu sniedzēji un topošie lauksaimniecības speciālisti.

Konferences mērķis ir popularizēt jaunākās zinātnes atziņas un praktisko pieredzi laukkopības, kā arī dārzkopības un lopkopības nozarēs. Konferences laikā notiks plenārsēde par biozinātnes ilgtspējīgas attīstības iespējām Latvijā un darbs tematiskajās sekcijās par nozarei aktuālajiem jautājumiem.

Konference tiks atklāta ar plenārsēdi, kur tiks diskutēts par lauksaimniecības aktualitātēm, finansējumu zinātnei, lauksaimniecības nākotni jauniešu skatījumā, valsts pētījumu programmu sniegumiem, glifosātiem, hidroloģiskā režīma īpatnībām, kā arī par augsnes agroķīmisko īpašību rādītājiem un ciltsdarba attīstības perspektīvu lopkopībā.

Savukārt tematiskās sekcijas būs par tādām tēmām, kā VPP “AgroBioRes” projekta “Augsne” pētījumi, lauksaimniecības zemes apsaimniekošana, dārzkopības un piena lopu pētījumi, kā arī zinātniskie pētījumi lopkopībā. Papildus plenārsēdei un tematiskajām sekcijām būs izvietoti 30 stenda ziņojumi par tēmām laukkopībā, dārzkopībā un lopkopībā.

Visi konferences ziņojumi apkopoti rakstu krājumā, ko saņems ikviens reģistrētais konferences dalībnieks.

Leave a Comment