Zentas Mauriņas dzimšanas diena Jāņa Akuratera muzejā

Zentas Mauriņas 121. dzimšanas dienā Jāņa Akuratera muzejs aicina uz pasākumu “Sākumā bija prieks”.

Pasākumā Zentas Mauriņas darbus lasīs Rīgas Kultūras centrs “Iļģuciems” teātra studija “Rampa” aktieri. Režisore – Ināra Čakste. Teātra studija “Rampa” dibināta 1973. gadā. Studija visus šos gadus iestudē galvenokārt latviešu dramaturgu darbus. Šajos gados iestudētas A. Brigaderes lugas: “Pāri, kas dabonas”, “Čaukstenes”, “Sprīdītis”, “Maija un Paija”, A. Upīša lugas: “Ziņģu Ješkas uzvara”, “Sūnu ciema zēni”, “Atraitnes vīrs”, A. Eglīša: “Omartijas kundze”, R. Blaumaņa lugas: “Zagļi”, “Trīnes grēki”, “Ugunī”, E. Vulfa “Līnis murdā” u.c.

Pasākumā par Zentas Mauriņas literāro darbību un biogrāfiju stāstīs Zentas Mauriņas muzeja vadītāja Maija Rolava un Edgars Mucenieks,

Zentas Mauriņas pirmā literārā publikācija laikrakstā “Libausche Zeitung” – Jāņa Akuratera stāsta “Mana vismīļā” tulkojums vāciski (1919). Pavisam Latvijā līdz 1944. gada rudenim publicējusi 19 grāmatu: monogrāfijas par Raini, Poruku, Dostojevski, Brigaderi, Danti, Frici Bārdu, 7 eseju krājumus par latviešu un cittautu rakstniekiem, romānu “Dzīves vilcienā” (1941) un daudz rakstus periodikā, tulkojumus. Izdoti viņas Kopoti raksti 2 sējumos (1939 – 40). Trimdas laikā publicēti 20 viņas darbi latviešu valodā un 27 vācu valodā, kā arī tulkojumi itāliešu, angļu, krievu, zviedru, holandiešu, somu un dāņu valodā. Dzīves laikā nolasījusi ap 600 publisku lekciju Latvijā, Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Austrijā un Francijā.

Pasākums tiks fotografēts. Foto materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Papildus informācija par pasākumu:

[email protected], [email protected],

Tel. 29451112 (Ruta Cimdiņa)

Informāciju sagatavoja:

Kaspars Zalāns

Memoriālo muzeju apvienības sabiedrisko attiecību speciālists

Mob. tālr. 29486114

Stabu ielā 18, Rīga, LV-1011

www.memorialiemuzeji.lv

Pasākums tiks fotografēts. Foto materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Papildus informācija par pasākumu:

[email protected], [email protected],

Tel. 29451112 (Ruta Cimdiņa)

Papildu informācija:

Kaspars Zalāns

Memoriālo muzeju apvienības sabiedrisko attiecību speciālists

Mob. tālr. 29486114

Stabu ielā 18, Rīga, LV-1011

www.memorialiemuzeji.lv

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru