Eiropas Parlamenta deputāti vienojas par jauniem noteikumiem digitālā sektora uzņēmumu aplikšanai ar nodokļiem

• Ar nodokli apliekamie pakalpojumi: EP deputāti sarakstu papildinājuši ar “satura piegādi, izmantojot digitālās saskarnes;

• Ar nodokli apliekamais ES gūto ienākumu minimums noteikts 40 miljonu eiro apmērā;

• EP viedoklis apstiprināts ar pārliecinošu vairākumu, tagad jārīkojas ES Padomei

Eiropas Parlaments (EP) piedāvā “digitālo nodokļu” direktīvas piemērot plašākam ES aktīvo uzņēmumu lokam.

EP deputāti ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja savu nostāju pret ES Padomes direktīvu par uzņēmumu aplikšanu ar nodokli ievērojamas digitālas klātbūtnes gadījumā un pret digitāli pakalpojumu nodokļa (DPN) direktīvu.

Digitālā satura piegāde iekļauta ar nodokli apliekamo pakalpojumu sarakstā

EP deputāti ar nodokli apliekamo pakalpojumu sarakstu papildināja ar “satura piegādi, izmantojot digitālās saskarnes,” pat ja attiecīgais saturs nepieder pakalpojuma sniedzējam. Tas ļautu nodokli piemērot tādām platformām kā, piemēram, Netflix.

Zemāks ar nodokli apliekamo ienākumu slieksnis

EP deputāti rosina samazināt ienākumu slieksni, kas ļautu uzņēmumam piemērot “digitālos nodokļus”. Eiropas Komisijas piedāvātos 50 miljonus eiro Eiropas Parlaments piedāvā samazināt līdz 40 miljoniem eiro ES gūto ienākumu.

EP deputāti uzsver, ka DPN ir pagaidu risinājums, un būtu jātiecas uz OECD vai ANO līmeņa risinājumu.

Citāti

EP ziņotājs par DPN Pauls Tangs (S&D, Nīderlande): “Kā Eiropas Parlaments, tā arī Eiropas iedzīvotāji vēlas, lai tehnoloģiju milži maksā savu nodokļu tiesu. Tāpēc mēs balsojām par vērienīgāku digitālo pakalpojumu nodokli, piemērojot to arī straumēšanas pakalpojumiem. Runa ir par taisnīgumu.”

EP ziņotājs par Ievērojamas digitālās klātbūtnes direktīvu Dariušs Rosati (EPP, Polija): “Nodokļi jāmaksā tur, kur uzņēmums gūst ienākumus – vienalga, vai tas būtu digitālas vai tradicionāls uzņēmums. Strīdi un veto ES Padomē noveduši pie tā, ka ES nav spējīga atrisināt šo problēmu. ES būtu jārada paraugs, vienlaikus turpinot strādāt pie starptautiska risinājuma OECD līmenī.”

Balsojuma rezultāti

Ziņojums par digitālo pakalpojumu nodokli tika apstiprināts ar 451 balsi pret 69, 64 deputātiem atturoties. Ziņojums par uzņēmumu aplikšanu ar nodokli ievērojamas digitālas klātbūtnes gadījumā tika apstiprināts ar 439 balsīm pret 58, 81 deputātam atturoties.

Nākamie soļi: Eiropas Parlamentam nodokļu jautājumos ir konsultatīva loma, tāpēc galīgo lēmumu vienbalsīgi būs jāpieņem ES Padomei. EP vēlas, lai noteikumi tiktu apstiprināti pirms šī sasaukuma darba beigām 2019. gada aprīlī.

Papildu informācija

• Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (13.12.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html

• Debašu videoieraksts (12.11.2018)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/schedule

• Procedūras dokumentācija – digitālo pakalpojumu nodoklis

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0073%28CNS%29&l=en

• Procedūras dokumentācija – uzņēmumu aplikšana ar nodokli ievērojamas digitālas klātbūtnes gadījumā

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0072%28CNS%29&l=en

• EP Izpētes dienests: Interim digital services tax on revenues from certain digital services (angļu valodā)

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2018/EPRS-Briefing-625132-Interim-digital-services-tax-FINAL.pdf

• EP Izpētes dienests: Corporate taxation of a significant digital presence (angļu valodā)

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2018/EPRS-Briefing-623571-Corporate-taxation-significant-digital-presence-FINAL.pdf

• Bezmaksas foto, video un audio materiāli

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=digital%20tax

Pievienot komentāru