Uzlabos zvejas produktu izsekojamības sistēmu Latvijā

Otrdien, 20.februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes kārtību. Noteikumu projekts sagatavots, lai izpildītu Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 prasības un nodrošinātu efektīvu kontroles, pārbaudes un noteikumu izpildes sistēmu, kas ietvertu cīņu pret nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas darbībām.

Šobrīd spēkā esošajos noteikumos zvejas produktu izsekojamības sistēma balstās uz papīra formā noformētiem dokumentiem. Lai nodrošinātu efektīvu zvejas produktu izsekojamības sistēmu Latvijā, ZM valsts informācijas sistēma “Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (LZIKIS) tika papildināta ar elektroniskās izsekojamības nodrošināšanai nepieciešamajiem elementiem.

Tādējādi noteikumos papildus iekļautas tiesību normas, kas nosaka zvejas produktu elektroniskās izsekojamības mehānismu un citus ar tās ieviešanu saistītus procesus, lai nodrošinātu to, ka jebkura zvejas produktu partija no nozvejas vietas līdz mazumtirdzniecības vietai ir izsekojama visos ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmos.

Tāpat, lai nodrošinātu zvejas produktu elektroniskās izsekojamības sistēmas ieviešanu, noteikumi paredz operatoru pienākumu ievadīt LZIKIS datus par visām darbībām ar zvejas produktu partijām (t.sk. par zvejas produktu transportēšanu, uzglabāšanu, pārdošanu, apstrādi, eksportu u.c. darbībām). Vienlaikus operatoriem jānodrošina identifikācijas numura (kvadrātkoda) uzskatāmība un pieejamība pie partijām visos produktu aprites posmos. Kā noteikts EK regulā operatori ir personas, kuras veic jebkādu darbību, kas saistīta ar jebkuru posmu zvejas produktu ražošanā, apstrādē, tirdzniecībā, izplatīšanā, transportēšanā u.tml. Šobrīd LZIKIS lieto tikai zvejnieki un zivju pirmie pircēji, taču turpmāk paredzēts, ka visām iesaistītajām personām jeb operatoriem būs jāsaņem LZIKIS pieeja un jāreģistrē darījumi sistēmā.

Jaunie noteikumi aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2015. gada 24. marta noteikumus Nr. 141 “Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi”. Jāatzīmē, ka noteikumu projekta normu prasības par produktu elektronisko izsekojamību tirgū un datu par darbībām ar produktiem ievadīšanu informācijas sistēmā stāsies spēkā 2018. gada 1. jūnijā. Operatoriem būs iespējams saņemt pieeju LZIKIS un izmantot to arī pirms noteiktā termiņa.

Plašāka informācija par jaunajiem MK noteikumiem “Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi” pieejama MK tīmekļvietnē.

Pievienot komentāru