Sākta 71 lieta par izglītības iestāžu darbinieku iespējamo vardarbību pret bērniem

Aizvadītajos šī gada 10 mēnešos Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu tiesību aizsardzības departamenta inspektori veikuši 157 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, no kurām lielākā daļa no tām veikta izglītības iestādēs. Uzsākta 71 administratīvā pārkāpuma lieta par fizisku un/ vai emocionālu vardarbību pret bērniem no iestāžu darbinieku puses, portālu “Delfi” informēja inspekcijas pārstāvis Taivo Trams.

VBTAI saņemtajos iesniegumos un sūdzībās par iespējamajiem bērnu tiesību pārkāpumiem visbiežāk minēta nepedagoģisku disciplinēšanas metožu izmantošana darbā ar bērniem, vienaudžu savstarpējās vardarbības epizodes, nepietiekama sadarbība ar vecākiem un citi.

No 71 uzsāktās lietvedības 14 administratīvā pārkāpuma lietās notiek apstākļu noskaidrošana, 23 administratīvā pārkāpuma lietas izbeigtas. 17 lietās uzlikts naudas sods, savukārt trijos gadījumos atteikts uzsākt administratīvā pārkāpuma lietu.

12 administratīvās pārkāpuma lietās izteikts brīdinājums, un divās – administratīvās pārkāpuma lietas pārsūtītas izskatīšanai pašvaldību Administratīvajai komisijai.

Ārpusģimenes aprūpes iestādēs pārbaudītas 283 personu lietas. Ārkārtējās situācijas apstākļos pārbaudes veiktas attālināti, pieprasot informāciju rakstveidā. Pārbaudēs lielākoties skatīto emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumi, kā arī metodes, kas iestādēs tiek izmantotas disciplinēšanai un vardarbības prevencijai.

Konkrētajā laika posmā VBTAI saņēmusi 396 sūdzības. Iesniegumos visbiežāk minētās tēmas ir nepedagoģisku metožu pielietošana darbā ar bērniem; vienaudžu savstarpējā fiziskā vardarbība; nepietiekama sadarbība ar vecākiem; apdraudēta bērna drošība ģimenē; kā arī emocionāla un fiziska vardarbība no iestāžu darbinieku puses.

Visu rakstu Tu vari izlasīt ŠEIT 

Pievienot komentāru