Islandē akreditēta Latvijas vēstniece Judīte Dobele

2018. gada 27. martā Latvijas vēstniece Judīte Dobele iesniedza akreditācijas vēstules Islandes Republikas prezidentam Gudni Johannesonam (Gu?ni Th. Jóhannesson).

Sarunas laikā tika uzsvērtas tradicionāli labās un draudzīgās divpusējās attiecības, kā arī pārrunātas to turpmākās stiprināšanas iespējas. Vienlaikus puses atzina, ka būtiska nozīme ir ciešai reģionālai sadarbībai.

Islandes prezidents ir aicināts apmeklēt Latviju laikā, kad svinam valstiskuma simtgadi. Tieši Islande 1991. gada 22. augustā pirmā atzina Latvijas neatkarību. Prezidents sacīja, ka ar dziļu ieinteresētību sekojis Baltijas valstu attīstībai pēc neatkarības atgūšanas, šo periodu padziļināti pētot arī vēstures doktora disertācijā. J. Dobele novērtēja neatsveramo bijušā Islandes ārlietu ministra Jona Baldvina Hanibalsona (Jón Baldvin Hannibalsson) atbalstu Baltijas valstīm.

Vēstniece Judīte Dobele rezidē Oslo, Norvēģijā, un nerezidējošā vēstnieka amatā nomainīja Induli Ābeli.

Leave a Comment