Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības kārtība papildināta ar jauniem nosacījumiem

Valdība otrdien, 13. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības kārtībā un arī grozījumu prasībās tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritei, kas nav domāti cilvēka patēriņam.

Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība ir papildināta ar aizliegumu ievest dzīvnieku pievilināšanai paredzētu briežu dzimtas dzīvnieku urīnu no trešajām valstīm, kā arī aizliegumu ievest minēto urīnu, kas iegūts no Norvēģijā dzimušajiem briežu dzimtas dzīvniekiem. Tāpat noteikumi ir papildināti ar aizliegumu ražot, laist tirgū un izmantot dzīvnieku pievilināšanai paredzētu briežu dzimtas dzīvnieku urīnu, kas iegūts no briežu dzimtas dzīvniekiem, kuri dzimuši konkrētā (noteikumu pielikumā minētā) Somijas un Zviedrijas teritorijā.

Noteikumos ir mainīts termiņš briežu dzimtas dzīvnieku pārvietošanai starp Norvēģiju un ES dalībvalstīm un briežu dzimtas dzīvnieku urīna izmantošanai, termiņu pagarinot par trim gadiem – līdz 2020. gada 31. decembrim.

Savukārt no prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes apritei, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam, ir svītrots dzīvnieku pievilināšanai paredzētā briežu dzimtas dzīvnieku urīna izmantošanas nosacījums, lai šis regulējums nebūtu noteikts divos normatīvajos aktos.

Noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 18.jūlija noteikumos Nr.416 “Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pievienot komentāru