Finanšu ministrija palīdz Ukrainai pilnveidot ES finanšu interešu aizsardzības sistēmu

No 7. līdz 11. augustam Finanšu ministrijas Eiropas Savienības (ES) fondu revīzijas departaments uzņēma Ukrainas Ekonomiskās drošības biroja kolēģus, lai dalītos pieredzē par ES finanšu interešu aizsardzības sistēmu un pasākumiem krāpšanas apkarošanai.

Vizīte sniedza ieguldījumu Ukrainas Ekonomiskās drošības biroja kapacitātes stiprināšanā, rezultātā tuvinot Ukrainu Asociācijas nolīgumā starp ES un Ukrainu ietverto nosacījumu izpildei.

“Pirmo projekta aktivitāti var uzskatīt par veiksmīgu. Izveidojās ražīga diskusija par būtiskām tēmām ES finanšu interešu aizsardzības jomā. Domāju, ka izveidojām labu sadarbības modeli, kura ietvaros varēsim turpināt attīstīt iesākto. Lai gan projekts ir orientēts uz atbalsta sniegšanu Ukrainas Ekonomiskās drošības birojam, sapratām, ka arī mēs varam mācīties no viņu pieredzes un aizgūt vairākas vērtīgas idejas,” pauda Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta direktore Nata Lasmane.

Latvijas eksperti pieredzes apmaiņas vizītes laikā demonstrēja Latvijā izveidoto ES finanšu interešu aizsardzības sistēmu un ieviestos pasākumus krāpšanas apkarošanai. Kopā ar Ukrainas pārstāvjiem tika veikta Ukrainas normatīvo aktu analīze krāpšanas novēršanā, apkarošanā, izmeklēšanā un kriminālvajāšanā. Rezultātā tika identificētas jomas, kurās ir nepieciešami uzlabojumi, un eksperti vienojās par turpmākām projekta aktivitātēm.

Vizīte tiek organizēta projekta “Atbalsts Ukrainas Ekonomiskās drošības biroja spēju stiprināšanai Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības jomā” ietvaros. Tā mērķis ir veicināt Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības sistēmas izveidi un ieviešanu un stiprināt Ukrainas Ekonomiskās drošības biroja kapacitāti. Projekts saņēmis Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas finansējumu 2023. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

Leave a Comment