VARAM Babītes novada domei atkārtoti uzdod novērst ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas pārkāpumus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce(AP!), reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām par ūdenssaimniecības pakalpojumu nenodrošināšanu, kā arī tiesisko regulējumu ūdenssaimniecības jomā Babītes novadā,

uzdevis Babītes novada domes priekšsēdētājam Andrejam Encem sniegt paskaidrojumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu nenodrošināšanas pieļaušanas iemesliem, kā arī informēt par turpmāko rīcību pārkāpumu novēršanai.

VARAM vērš uzmanību, ka sarakste ar Babītes novada domi par ūdenssaimniecības jautājumu sakārtošanu Babītes novadā un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteikto normu ievērošanu ilgst jau vairāk nekā divus gadus. Uz VARAM vairākkārtējiem aicinājumiem sniegt skaidrojumu par pārkāpumiem Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un likumā Par pašvaldībām un atrisināt samilzušo problēmu, Babītes pašvaldības rīcība nav sekojusi.

VARAM norāda, ka Babītes novadā ir 13 ciemi, kuros iedzīvotāju skaits ir no 100-4000 un Babītes novada pašvaldība sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina tikai četros no tiem. Pārējos ciemos Babītes novada dome nav noslēgusi un nevēlas noslēgt ar komersantiem līgumus par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ciemu teritorijās, tādējādi nepildot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. pantā pašvaldībai noteiktos pienākumus ūdenssaimniecības jomā.

VARAM atkārtoti vērš uzmanību, ka pašvaldības jēga ir vienoti, pašvaldības līmenī, veikt tos uzdevumus, kurus iedzīvotāji nevar īstenot kopīgi. Tas attiecas gan uz vietējām izglītības iestādēm, gan koplietošanas ceļu būvniecību un uzturēšanu, veselības aprūpes pieejamības risinājumiem, koplietošanas teritorijas labiekārtošanu, atkritumu apsaimniekošanu un arī ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Līdz ar to VARAM sagaida, ka iedzīvotāju tiesības jau tuvākajā laikā tiks nodrošinātas ar šī nozīmīgā pakalpojuma pieejamību.

Pievienot komentāru