Tikai 10% uzņēmumu datu aizsardzības regulas prasību iedzīvināšanā piesaista speciālistus no ārpuses

Līdz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) stāšanās spēkā dienai palicis mazliet vairāk nekā viens mēnesis, taču ne visi uzņēmumi apzinās tās nopietnību. Latvijā populārākās grāmatvedības un uzņēmuma vadības sistēmas Tildes Jumis aptaujā noskaidrotais, ka tikai katrs desmitais uzņēmums ir piesaistījis kompetentus palīgus no ārpuses, kamēr pārējie cenšas tikt galā pašu spēkiem, deleģējot atbildību pat grāmatvežiem.

Aptaujā, kurā piedalījās uzņēmumu vadītāji, grāmatveži un grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, noskaidrots, ka 69,6% Latvijas uzņēmumu galvenā atbildība par VDAR prasības ieviešanu gulstas uz vadītāja pleciem, bet 26,4% kompāniju personas datu apstrādes un sargāšanas procesu atbilstību regulai jāuzrauga grāmatvedim. Tikai 10 % uzņēmumu nolīguši GDPR jautājumos specializējušos ārpakalpojumu sniedzēju un vēl 5,7% šī jautājuma sakārtošana nodota paša uzņēmuma IT nodaļas vai IT speciālista pārziņā.

«Par Vispārīgās datu aizsardzības regulas nozīmi un iedzīvināšanas izaicinājumiem šogad ir runāts gana daudz, tādēļ nedaudz pārsteidz, ka tik daudzos uzņēmumos šis jautājums tiek piespēlēts grāmatvežiem. Grāmatvežiem, protams, ir jāpārzina regulas prasības, taču tā aptver plašu jautājumu loku, arī tādus, ar kuriem finanšu speciālisti ikdienā nestrādā. Tādēļ uzņēmumiem, kuru darbība paredz uzkrāt klientu datus, manuprāt, tomēr vajadzētu apsvērt kompetentu speciālistu piesaistīšanu,» uzskata Tildes Jumis biznesa attīstības vadītājs Viesturs Slaidiņš.

VDAR gan pamazām ieņem aizvien nozīmīgāku vietu uzņēmumu dienaskārtībā. 39% aptaujas dalībnieku atzīst, ka viss ar VDAR iedzīvināšanu saistītais būs viņu uzmanības centrā tuvākos trīs mēnešus.

Aptaujā piedalījās aptuveni 400 Latvijas uzņēmumu pārstāvji. Dalībnieki tika lūgti atzīmēt vienu atbildīgo, taču varēja izvēlēties arī vairāk atbilžu variantus, ja viņu uzņēmumā regulas prasību iedzīvināšana ir oficiāli nodefinēta kā vairāku cilvēku kopīga atbildība.

Leave a Comment