Sākam plašu semināru ciklu par energoefektivitāti uzņēmējiem un dzīvokļu īpašniekiem

Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum 2018. gada pavasarī vairākās Latvijas pilsētās organizēs seminārus par ES fondu finansējuma piesaisti daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai, energoefektivitātes uzlabošanai uzņēmumos un kvalitatīvu būvniecību.

Semināri daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai

Semināri par pieejamo ES fondu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās notiks astoņās Latvijas pilsētās – Saldū, Talsos, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī, Smiltenē, Cēsīs un Rīgā. Uz semināriem aicinām namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos.

Semināru laikā informēsim par atbalsta programmas “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas aspektiem, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas iespējām un būvniecības darbu veikšanas iepirkuma procedūras organizēšanu. Semināros piedalīsies arī Latvijas komercbanku pārstāvji, kas informēs par banku nosacījumiem finansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai.

Semināri par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu notiks:

• 14.februārī – Saldū un Talsos;

• 15.februārī – Jelgavā;

• 21.februārī – Rēzeknē un Daugavpilī;

• 22.februārī – Smiltenē un Cēsīs;

• 6.martā – Rīgā (tiešraide www.em.gov.lv).

Semināri uzņēmējiem

Uzņēmējus aicinām uz semināriem par energoefektivitātes likuma prasībām uzņēmumu energoefektivitātes jomā, ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas pamatnosacījumiem, kā arī par energoefektivitātes iespējām samazināt izmaksas un uzlabot uzņēmumu konkurētspēju.

Semināri notiks:

• 14.februārī Saldū;

• 15.februārī Jelgavā;

• 21.februārī Rēzeknē;

• 22.februārī Smiltenē.

Atgādinām, ka saskaņā ar Energoefektivitātes likuma prasībām, līdz 2018. gada 1. aprīlim lielajiem elektroenerģijas patērētājiem jāveic energoaudits vai jāievieš energopārvaldība. Vairāk informācijas Ekonomikas ministrijas mājas lapā. Savukārt, atbalstam apstrādes rūpniecības ēku un iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo AER izmantošanai būs pieejami 15,4 miljoni eiro. Atbalstu apstrādes rūpniecības ēku un ražošanas iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniegs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2018. gada februārī. Atbalsts apstrādes rūpniecības komersantiem ēku, ražošanas iekārtu un lokālo siltumtīklu un aukstumtīklu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai būs pieejams kā grants (dāvinājums) 30% apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Semināri par kvalitatīvu būvniecību

Būvniecības nozares pārstāvjus un dažādu energoefektivitātes projektu īstenotājus aicinām uz dažādiem informatīviem pasākumiem Rīgā, kuru mērķis ir izglītot un sniegt praktiskus padomus par ēku kvalitatīvu atjaunošanu.

Pasākumi notiks:

• 8.februārī – seminārs “Ventilācija daudzdzīvokļu ēkā. Problēmas un risinājumi”;

• 23.februārī – seminārs “Ventilējamās fasādes un logu montāža. Teorija un prakse”;

• 20.martā – seminārs “Siltumapgādes sistēma daudzdzīvokļu ēkā”;

• 6.aprīlī – seminārs “Apmestās fasādes un logu montāža. Teorija un prakse”;

• 8.-11. martā – Ekonomikas ministrijas dalība izstādē “Māja I” (stends “Dzīvo siltāk”).

Detalizētāka informācija par visu semināru norises vietām un laiku, dienas kārtībām un reģistrēšanos dalībai tajos pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Papildu informāciju var saņemt Ekonomikas ministrijā ([email protected], 67 013 240). Jaunumiem par ēku energoefektivitāti var sekot līdzi arī www.twitter.com/siltinam un www.facebook.com/dzivosiltak. Informatīvos pasākumus organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” ietvaros.

Pievienot komentāru