Rīta lūgšana, kura attīrīs visu nākošo dienu

Vienmēr sāciet savu dienu ar šiem lūgšanas vārdiem!

Mēdz būt, ka jau no paša rīta darbi neveicas, viss krīt ārā no rokām un vajā neveiksmes. Lai atbrīvotos no līdzīgām problēmām, gūtu prieku no katras dienas, būtu spēks lietderīgiem darbiem un jauniem veikumiem, vajag izteikt lūgšanu katru dienu!

Vienmēr sāciet savu dienu ar šiem lūgšanas vārdiem!

„Ak, Visaugstais, māci man savu gudrību,

parādi man, kā kļūt labsirdīgai, stiprini manu ticību,

vairo manus labos darbus un savaldi manu lepnību…

Iemāci mani cienīt vismazāko mirkli

Un nešķērdēties ar laiku.

Iemāci man mīlēt, tā kā mīli Tu, bez šaubām, pašaizliedzīgi!

Dāvā man pacietību un pazemību, jo Tu esi Pacietība!

Tavai mīlestībai nav robežu! Labsirdība ir bezgalīga!

Svētī mani, manu ģimeni, manus draugus un paziņas.

Lūdzu mieru visai planētai! Laimi un mīlestību visiem

uz tās dzīvojošajiem! Atver nejūtīgo sirdis.

Mīkstini ievainoto siržu sāpes.

Jo Tu es Visžēlīgais, Dodošais!”

avots

Leave a Comment