Piešķir 12,7 miljonus euro AS “Pasažieru vilciens” izdevumu kompensēšanai par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu

Valdība šodien, 11. decembrī, no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķīra papildu finansējumu 12 741 613 euro, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu AS “Pasažieru vilciens” par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu.

Lēmumu par papildu finanšu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ministru kabinets pieņēma, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā “Par papildus finansējuma piešķiršanu publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izdevumu segšanai” minēto.

Pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu valsts pasūtījuma nodrošināšanai ir noslēgts līgums ar AS “Pasažieru vilciens” par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos pa dzelzceļu. Līgums par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos pa dzelzceļu paredz, ka AS “Pasažieru vilciens” tiek kompensētas izmaksas par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, kas noteiktas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, faktiskā pasūtījuma apjomā.

Reģionālās nozīmes pārvadājumos par dzelzceļu, precīzāk AS “Pasažieru vilciens”, būtisku izmaksu daļu (vidēji 50% no kopējām ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītajām izmaksām) veido maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.

Maksas par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu segšanai valsts budžetā tiek piešķirts bāzes finansējums 23 874 774 euro apmērā.

Nepieciešamais finansējums maksas par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu segšanai ir 38 116 387 euro, attiecīgi, ņemot vērā piešķirto finansējumu maksas par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu segšanai, nepieciešams papildu piešķirt finansējumu 14 241 613 euro apmērā.

Ievērojot iepriekšminēto, Satiksmes ministrija lūdza piešķirt 12 741 613 euro no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu AS “Pasažieru vilciens” par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. Pārējā nepieciešamā iztrūkstošās finansējuma daļas piešķiršana tiks risināta sadarbībā ar Finanšu ministriju 2019. gadā.

Leave a Comment