Latvijas lielākās uzņēmēju organizācijas: jaunās valdības galvenajai prioritātei jābūt daudz straujākai ekonomikas izaugsmei

Latvijas lielākās uzņēmēju organizācijas: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) uzskata, ka jaunās valdības galvenajai prioritātei jābūt daudz straujākai ekonomikas izaugsmei.

Uzņēmēju organizācijas pauž gatavību sadarboties un iesaistīties, līdzīgi kā to darījušas līdz šim, gan vēršot valdības un publiskā sektora institūciju uzmanību konkrētiem un konstruktīviem ierosinājumiem ekonomiskās situācijas uzlabošanai, gan norādot uz riskiem, pieņemot otršķirīgus lēmumus.

Uzņēmēju organizāciju pārstāvji arī uzsver, ka jaunas valdības izveides procesā ir jāvirzās straujāk, nosakot būtiskākos valsts uzdevumus, lai izvairītos no gara un neauglīga pārrunu procesa.

LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris:

“Uzņēmēji sagaida pārmaiņas. Izsvērtus, bet straujus lēmumus. Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrības labklājībai nav laika gaidīt! Ja jaunā valdība atkal gribēs atgriezties pie sarunu galda, lai plaši diskutētu par dažādiem teorētiskiem apsvērumiem un darba organizācijas principiem, kā arī nebūs gana drosmīga veikt ieguldījumus straujākā ekonomikas attīstībā, vairāk nekā desmit gadus ilgušais lēnais ekonomikas attīstības temps turpināsies, un mēs aizvien iepaliksim kaimiņvalstu izaugsmes ēnā. Mēs esam pārliecināti, ka drosmīgi un datos, nevis pārliecībā vai personiskajos uzskatos pamatoti lēmumi ir atslēga uz panākumiem, izaugsmi un attīstību.”

Lai arī nevar noliegt dažādu ar sociālo jomu saistību jautājumu svarīgumu, jaunās valdības veidošanā iesaistītie nedrīkst ignorēt skaudro realitāti Latvijas ekonomikas attīstības kontekstā un to, ka bez pienācīgi straujas ekonomikas izaugsmes Latvija nespēs atļauties nodrošināt tādu dzīves kvalitātes līmeni, kādu bauda citu valstu iedzīvotāji.

LDDK ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs:

“Gan no demisionējušās valdības, gan ierēdniecības daudz dzirdam vārdu ‘dinamika’. Un mums sakrīt viedoklis ar Valsts prezidentu, ka dinamika jāpanāk arī valsts pārvaldes darba vidē, lai plānos aprakstītajiem pasākumiem būtu virzošs nevis uzturošs efekts. LDDK grib panākt straujāku virzību un rezultativitāti tieši jautājumos, kas skar cilvēkkapitāla attīstību (darbaspēka piesaistes politikas pilnveide, birokrātijas mazināšana, slimības lapu apmaksas regulējums u.c.), uzņēmējdarbības attīstību reģionos un darbaspēka nodokļu politiku. Prezidentam jāuzdod vadīt valdību tādam cilvēkam, kurš ir spējīgs vadīt komandu, definēt skaidrus uzdevumus, uzraudzīt to izpildi un nodrošināt rezultātu.”

Stabila valdība, kurā stiprā komandā darbojas profesionāļi, kas pieņem arī grūtus un pārliecinošus lēmumus, gan risinot īstermiņa, gan ilgtermiņa problēmas, ir būtisks aspekts arī investoru acīs.

FICIL valdes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska:

“Uzņēmēji sagaidi izpratni un iedziļināšanos sarežģītos jautājumos, kas vairāku gadu garumā ir atlikti dažādu iemeslu dēļ. Ir nepieciešami skaidri un konkrēti mērķi, kam seko izlēmīga rīcība no valdības puses. Lai šie mērķi nepaliek tikai kā nerealizēts plāns, būtisks aspekts ir kapacitāte un atvēlētais resurss kvalitatīvu reformu ieviešanā. Pārmaiņas sekos darbiem, nevis runām. Pēdējo gadu laikā FICIL aizvien biežāk ir uzsvērusi nepieciešamību pēc skaidras atbildības un horizontālas sadarbības starp valsts pārvaldes institūcijām, piemēram, attiecībā uz zaļo kursu, digitalizāciju, darbaspēka jautājumiem u. c. Šajā sakarā spēcīga komanda ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai realitātē sasniegtu rezultātu starpnozaru jautājumos, kas pozitīvi ietekmēs valsts attīstību.”

Noslēgumā LTRK, LDDK un FICIL pārstāvji uzsver: pasaules labklājīgo valstu pieredze nešaubīgi apliecina, ka iedzīvotāju labklājības pieaugums nav iedomājams bez ekonomikas attīstības. Savukārt demokrātiska sabiedrība nav iespējama bez iesaistes. Tāpēc ceram, ka jaunā valdība uzklausīs un pats galvenais – ieklausīsies uzņēmējos!

Leave a Comment