Latvijā 2018. gadā pieteikts lielākais patentu pieteikumu skaits Baltijas valstīs

Patentu valdes statistikas dati liecina, ka pērn ir pieaudzis nacionālo patentu (+13%), preču zīmju (+15%) un dizainparaugu (+6%) pieteikumu skaits. Par galveno rūpnieciskā īpašuma aizsardzības priekšrocību tiek uzskatītas iegūtās izņēmuma tiesības – 2018. gadā reģistrēta 2941 preču zīme, 118 dizainparaugi un piešķirts 51 patents.

Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis atzīmē: “Latvijā ir vērojama pozitīva tendence rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā – uzņēmēji un izgudrotāji novērtē rūpnieciskā īpašuma aizsardzības priekšrocības, piesakot aizsardzībai arvien vairāk patentu, preču zīmju un dizainparaugu. 2019. gadā veiktā klientu aptauja parāda, ka pirms pieteikt preču zīmi, patentu vai arī dizainparaugu, 85% lietotāju ir veikuši izpēti, lai noskaidrotu, vai viņu intelektuālā īpašuma aizsardzības objekts ir jauns un nepārkāpj citu tiesības, kas liecina par pieaugošu izpratni šajā jomā un atbildīgas, ilgtspējīgas domāšanas veidošanos.”

Analizējot pieteicēju aktivitāti preču zīmju jomā, ir jāatzīmē, ka pērn Latvijā ir pieteikts lielākais nacionālo preču zīmju pieteikumu skaits pēdējo 15 gadu laikā – 2070 preču zīmes, no kurām vairāk nekā puse jeb 52% ir Latvijas izcelsmes zīmes. Kopumā preču zīmju aizsardzībai 2018. gadā starptautiskajā un nacionālajā procedūrā tika iesniegts par 11% pieteikumiem vairāk – 3571 pieteikums preču zīmju aizsardzībai, kas ir vidējais rādītājs Baltijas valstīs. Visaktīvāk preču zīmes tiek pieteiktas Nicas klasifikācijas 41., 9., 38., un 35. klasēs (kas attiecas uz reklāmas, uzņēmumu pārvaldīšanas, telesakaru, veselības un skaistumkopšanas pakalpojumiem). Lietuvā nacionālajā procedūrā pērn tika saņemti 2774 pieteikumi preču zīmju aizsardzībai, bet Igaunijā – 1600 pieteikumu.

Rūpējoties par savu izgudrojumu aizsardzību, izgudrotāji Latvijā pērn pieteica 110 patentu pieteikumus (no kuriem 86 ir Latvijas pieteicēju pieteikumi), kas ir lielākais skaitlis Baltijas valstu vidū. Izgudrojumu aizsardzībai Lietuvā tika saņemti 105 patentu pieteikumi, savukārt Igaunijā – 30 pieteikumu (neskaitot 31 lietderīgo modeļu reģistrācijas pieteikumu). Lielāko Latvijas patentu pieteicēju vidū ir Rīgas Tehniskā universitāte, no kuras pērn tika iesniegti 10 izgudrojumu patenti, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Organiskās sintēzes institūts ar 8 pieteikumiem. Eiropas līmenī patentu aizsardzības jomā saglabājas stabila tendence – tika apstiprināti un attiecināti 1480 Eiropas patenti.

Ne mazāk aktīvi pieteicēji bija arī dizainparaugu jomā – pērn tika iesniegts 51 aizsardzības pieteikums, tajos iekļaujot 157 dizainparaugus, kas ir par 6% vairāk, salīdzinot ar 2017. gada datiem (148 dizainparaugi). Savukārt starptautiskajā procedūrā tika reģistrēti 35 dizainparaugi. Visaktīvāk dizainparaugi tiek pieteikti Lokarno klasifikācijas 32., 19., 9., un 21. klasēs (iepakojumi, biroja, mācību materiāli un piederumi, spēles, rotaļlietas, sporta preces, grafiski simboli un logo, virsmas raksti un rotājumi). 2018. gadā nacionālajā procedūrā Lietuvā tika iesniegti 34 dizainparaugu reģistrācijas pieteikumi, bet Igaunijā – 68 pieteikumi.

Pagājušajā gadā pieteicēji aktīvi izmantoja Patentu valdes preču zīmju un dizainparaugu e-pakalpojumu sistēmu. No 2070 iesniegtajiem preču zīmju pieteikumiem 666 bija e-pieteikumi un no 51 dizainparauga pieteikuma vairāk nekā puse jeb 33 pieteikumi tika iesniegti tiešsaistē. Kā liecina klientu apmierinātības rādītāji, kopumā 60% lietotāju pozitīvi vērtē iestādes e-pakalpojumu sistēmu, īpaši atzīmējot to, ka elektroniski pieteikt preču zīmi ir ērti, ātri un vienkārši, izceļot arī iespēju saņemt 10% atlaidi.

S. Laganovskis norāda: “Pēdējie klientu apmierinātības aptaujas dati rāda, ka 88% lietotāju ir pilnīgi un galvenokārt apmierināti ar iestādes sniegtajiem pakalpojumiem. Arī turpmāk darbs Patentu valdē tiks organizēts atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām, uzlabojot iestādes pakalpojumu kvalitāti un to pieejamību lietotājiem.”

Pagājušā gada beigās Latvijas Republikā kopumā spēkā bija 72 207 (25583 nacionālās un 46 624 starptautiskās) preču zīmes, neieskaitot apmēram 1 000 600 Eiropas Savienības preču zīmes, 884 Latvijā reģistrēti dizainparaugi, neieskaitot apmēram 750 000 reģistrētos Kopienas dizainparaugus. Savukārt izgudrojumu aizsardzības jomā – 2018. gada beigās spēkā bija 7 646 apstiprinātie Eiropas patenti, 1 436 attiecinātie Eiropas patenti un 557 Latvijas patenti.

Pievienot komentāru