Izmaiņas rūpnieciskās zvejas limitiem jūras piekrastes ūdeņos

Otrdien, 11. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai noteiktu rūpnieciskās zvejas limitu izmaiņas jūras piekrastes ūdeņos.

Izmaiņas noteikumos paredz Rucavas novada pašvaldībai zvejai jūras piekrastes ūdeņos dubultot zivju tīkla limita daļu, kas pašlaik ir izmantojama apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikposmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam. Turpmāk apaļā jūrasgrunduļa zvejai varēs izmantot 50 grunts tīklus ar acs izmēru 60–70 mm.

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz Saulkrastu novada domei zvejai jūras piekrastes ūdeņos, ievērojot piesardzības principu, piešķirt 1 apaļā jūrasgrunduļa murdu, bet tā vietā samazināt reņģu tīklu kopējo limitu par 5 tīkliem, jo, zvejojot ar apaļo jūrasgrunduļu murdu, piezvejā tiek zvejota arī reņģe.

Izmaiņas noteikumos sagatavotas pēc Rucavas novada pašvaldības un Saulkrastu novada domes ierosinājumiem un zinātniskā institūta “BIOR” atzinumiem par priekšlikumiem zvejas limitu izmaiņām piekrastes ūdeņos. Paredzams, ka jaunos zvejas limitus piemēros no 2019. gada 1. janvāra.

Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” pieejama MK tīmekļvietnē. Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.

Leave a Comment