FM sagatavojusi ziņojumu par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam

Piektdien, 11. augustā, atbilstoši valsts budžeta 2024. gadam sagatavošanas grafikam, Finanšu ministrija (FM) ir sagatavojusi izskatīšanai valdībā informatīvo ziņojumu par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam un pieņēma zināšanai nozaru ministriju pieteiktos prioritāros pasākumus, uzklausīja neatkarīgās institūcijas par viņu pieteiktajiem prioritārajiem pasākumiem.

Ministriju un neatkarīgo institūciju papildu finansējuma pieprasījumi 2024. gadam kopā veido 2 011,92 milj. eiro, 2025. gadam – 2 581,26 milj. eiro un 2026. gadam 2 841,46 milj. eiro. Lielāko finansējumu prioritāro pasākumu (PP) īstenošanai pieprasījušas Veselības ministrija (2024. gadam – 396,21 milj. eiro, 2025. gadam – 497,33 milj. eiro un 2026. gadam – 585,55 milj. eiro), Izglītības un zinātnes ministrija (2024. gadam – 335,04 milj. eiro, 2025. gadam – 537,64 milj. eiro un 2026. gadam – 596,07 milj. eiro) un Iekšlietu ministrija (2024. gadam – 331,31 milj. eiro, 2025. gadam – 404,97 milj. eiro un 2026. gadam – 375,90 milj. eiro).

Ministrijas un neatkarīgās institūcijas kopumā FM un Valsts kancelejā iesniedza 337 pieteikumus PP, tostarp 265 pieteikumi ministriju pieprasījumiem PP, 19 pieteikumi ministriju pieprasījumiem starpnozaru PP, 45 pieteikumi neatkarīgo institūciju pieprasījumiem PP, viens pieteikums neatkarīgo institūciju pieprasījumiem starpnozaru PP un 7 pieteikumi PP, kas saistīti ar valsts drošību.

Neatkarīgo institūciju kopējie pieprasījumi PP veido 2024. gadam 31,78 milj. eiro, 2025. gadam 35,42 milj. eiro un 2026. gadam 44,68 milj. eiro.

Atbilstoši Likumam par budžetu un finanšu vadību Ministru kabinets, lemjot par valsts budžeta likumprojektu, uzklausa neatkarīgās institūcijas un nodrošina to viedokļu iekļaušanu Ministru kabineta sēdes protokolā, ko pievieno likumprojektam, to virzot uz Saeimu.

Pieprasījumus PP iesniedza 12 neatkarīgās institūcijas – Valsts prezidenta kanceleja, Tiesībsarga birojs, Ekonomikas ministrija (Konkurences padome), Tieslietu ministrija (Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas), Tieslietu ministrija (Datu valsts inspekcija), Valsts kontrole, Augstākā tiesa, Satversmes tiesa, Prokuratūra, Centrālā vēlēšanu komisija, Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, Radio un televīzijas regulators. Starpnozaru PP pieprasījumu iesniedza Tieslietu ministrija (Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas).

Lielāko finansējumu PP īstenošanai pieprasījuši Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi (2024. gadam – 19,86 milj. eiro, 2025. gadam – 23,69 milj. eiro un 2026. gadam – 32,44 milj. eiro), Tieslietu ministrija (Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas) (2024. gadam – 3,62 milj. eiro, 2025. gadam – 4,16 milj. eiro un 2026. gadam – 3,73 milj. eiro) un Prokuratūra (2024. gadam – 1,79 milj. eiro, 2025. gadam – 2,29 milj. eiro un 2026. gadam – 3,14 milj. eiro).

Tāpat ministrijas iesniegušas PP, kas saistīti ar valsts drošību un šie pieprasījumi 2024. un 2025. gadam veido 4,00 milj. eiro ik gadu, 2026. gadam 3,73 milj. eiro. Pieprasījumus iesniedza Iekšlietu ministrija par Valsts drošības dienestu un Iekšējās drošības biroju, kā arī Tieslietu ministrija par Satversmes aizsardzības biroju.

Plānots, ka, atbilstoši valsts budžeta 2024. gadam sagatavošanas grafikam, valdība informatīvo ziņojumu par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam izskatīs šā gada 15. augusta Ministru kabineta sēdē.

 

Leave a Comment