Zanda Kalniņa-Lukaševica: Arī pēc 2020. gada ES jānodrošina pietiekams finansējums Eiropas Kaimiņu politikas ieviešanai

2018. gada 20. februārī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalījās Eiropas Savienības (ES) attīstības sadarbības ministru neformālajā sanāksmē Briselē. Apspriežamo jautājumu uzmanības centrā bija turpmākā sadarbība ar Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstīm pēc 2020. gada un ES finanšu instrumentu ārējās darbības nodrošināšanai izvērtējums.

Diskusijā par ES turpmāko attiecību ietvaru ar Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstu grupu pēc 2020. gada – Kotonū nolīguma darbības beigām, Z. Kalniņa-Lukaševica norādīja: “Latvija atbalsta atšķirīgu pieeju attiecību veidošanā ar katru no reģioniem, balstoties uz abu pušu interesēm un prioritātēm. Ņemot vērā šī brīža globālos izaicinājumus, galvenā uzmanība jāpievērš Āfrikai.” Z. Kalniņa-Lukaševica aicināja mazināt potenciālo administratīvo slogu šī nolīguma ieviešanai, kā arī uzlabot tā īstenošanas caurskatāmību.

Neformālās sanāksmes laikā notika viedokļu apmaiņa par Eiropas Savienības finanšu instrumentu ārējās darbības nodrošināšanai nākotni pēc 2020. gada un esošo instrumentu vidusposma izvērtējumu, ko 2017. gada nogalē veikusi Eiropas Komisija. Z. Kalniņa-Lukaševica diskusijā uzsvēra, ka ir būtiski, lai arī pēc 2020. gada tiktu nodrošināts pietiekams un ģeogrāfiski līdzsvarots finansējums Eiropas Kaimiņu politikas ieviešanai, izmantojot atsevišķu Eiropas kaimiņattiecību instrumentu: “Eiropas Kaimiņu reģiona labklājība, stabilitāte un drošība ir nozīmīga mums pašiem – Eiropas Savienībai.” Z. Kalniņa-Lukaševica atzīmēja, ka jāmeklē veidi, lai tiktu nodrošinātas lielākas iespējas Latvijas, kā arī visu ieinteresēto pušu – arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju un privātā sektora – iesaistei finansējuma apguvē. Pastāvīgs finansējums būtu jāpiešķir arī stratēģiskajai komunikācijai un cīņai ar dezinformāciju.

Izmantojot Eiropas kaimiņattiecību instrumentu, Eiropas Savienība atbalsta dienvidu un austrumu kaimiņu – kopā 16 valstu – ekonomiskās un politiskās reformas, tādējādi veicinot mieru reģionā, tā stabilitāti un ekonomisko izaugsmi. Latvijai īpaši svarīga ir ES sadarbība ar austrumu kaimiņiem, to vidū Ukrainu, Moldovu, Gruziju.

Eiropas Investīciju bankas (EIB) prezidents Verners Hoiers (Werner Hoyer) sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar priekšlikumu izveidot jaunu EIB attīstības struktūru aktivitātēm ārpus ES robežām. Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas (UNDP) vadītājs Ahims Steiners (Achim Steiner) informēja par ANO attīstības sistēmas reformu.

Leave a Comment