Valdība vienojas par atbalstu iedzīvotājiem vētras seku likvidācijai

Šodien, 10.augustā, Ministru kabinets ārkārtas sēdē vienojās par atbalsta pasākumiem vētras seku likvidācijai dzīvojamām mājām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātajā informatīvajā ziņojumā, kas tapa pēc sarunām ar vētras skarto pašvaldību priekšsēdētājiem iekļauti nosacījumi par atbalstu, kādu pašvaldības, pieņemot attiecīgu lēmumu, sniegs iedzīvotājiem mājokļu atjaunošanai vienreizēja finansējuma vai remonta (atjaunošanas) darbu izpildes veidā. Atbalstu varēs piešķirt gan individuāo dzīvojamo māju gan daudzdzīvokļu māju jumtu un logu atjaunošanas darbiem.

Pašvaldībās atbalsts var tikt izmantots gan kā pagaidu risinājums ēkas sakārtošanai un pasargāšanai no bojāejas, gan arī lai atjaunotu iepriekšējo stāvokli. Individuālām dzīvojamām mājām paredzēts piešķirt vienreizēju atbalstu līdz 3 000 eiro apmērā ar papildu nosacījumu, ka atbalsta apmērs nepārsniedz 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās platības. Savukārt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām paredzēts piešķirt vienreizēju atbalstu, kas nepārsniedz 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās platības.

Informatīvais ziņojums paredz pašvaldībām uzdevumu arī nodrošināt papildu konteinerus būvniecības atkritumu savākšanai un apsaimniekošanai un segt bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas izdevumus.

Atbalsta pasākumus plānots finansēt esošā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbalsta mehānisma ietvaros, kad pašvaldības var iesniegt pieprasījumu izdevumu daļējai segšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Lai praktiski nodrošinātu atbalsta sniegšanu mājokļu atjaunošanai, pašvaldības domei jāpieņem domes lēmums par vienreizēja atbalsta piešķiršanu krīzes situācijā, ievērojot valdības noteikto atbalsta apmēru un nosacījumus. Iedzīvotāji atbalsta saņemšanai ir aicināti vērsties savā pašvaldībā.

VARAM aicina pašvaldības pabeigt apkopot informāciju (t.sk. provizoriskās izmaksas) par savā teritorijā esošajiem vētras bojātajiem īpašumiem un būvniecības atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas apjomiem, attiecībā uz kuriem var tikt sagatavots līdzekļu pieprasījums, un iesniegt apkopoto informāciju ministrijai.

Leave a Comment