Valdība atbalsta imigrācijas politikas konceptuālo ziņojumu

Otrdien, 13.februārī, Ministru kabinets atbalstīja “Konceptuālo ziņojumu par imigrācijas politiku”, kurā analizēta ārzemnieku ieceļošanas sistēma un paredzēti konkrēti pasākumi tās uzlabošanai.

Konceptuālā ziņojuma mērķis ir identificēt galvenos nosacījumus, kas turpmāk iekļaujami Imigrācijas likumā un, kas veicinātu līdzsvarotas un Latvijas interesēm atbilstošas ārzemnieku ieceļošanas sistēmas pilnveidošanu, nodrošinot valsts drošības, sabiedriskās kārtības un Latvijas iedzīvotāju interešu ievērošanu.

Par katru jomu sniegti priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai, kurus būtu nepieciešams iekļaut jaunajā Imigrācijas likumā.

Turpinot viedas imigrācijas politikas attīstību, iecerēts atvieglot nodarbinātības uzsākšanu tiem ārzemniekiem, kas iepriekš studējuši vai jau bijuši nodarbināti Latvijā – piemēram, atļauja mainīt darba devēju attiecīgajā sfērā, neanulējot uzturēšanās atļauju; nosacījums par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu uz sešu mēnešu garāku termiņu, lai students pēc studiju beigām var saņemt diplomu, meklēt darbu vai uzsākt komercdarbību.

Tāpat vienlaikus piedāvāts saglabāt efektīvas kontroles iespējas, lai novērstu pārkāpumus – paredzot nosacījumus, kas ļauj anulēt uzturēšanās atļauju, ja students nesasniedz noteiktu progresu studijās; anulēt uzturēšanās atļauju, ja nodarbinātais gada laikā ilgāk nekā vienu mēnesi nepārtraukti atrodas bezalgas atvaļinājumā.

Ziņojumā arī izstrādāti priekšlikumi ārzemnieku integrācijas jomā. Piemēram, tiem ārzemniekiem, kuri plāno ilgstoši uzturēties Latvijā, būs obligāti jāapmeklē integrācijas un valodas apgūšanas pasākumi.

Paredzēti arī konkrēti pasākumi administratīvo procedūru uzlabošanai, piemēram, ieviešot elektroniskos pakalpojumus.

Šobrīd spēkā esošais Imigrācijas likums, kas pašlaik nosaka imigrācijas politiku Latvijā, ir pieņemts 2002. gadā un, 15 gadu laikā kopš tā pieņemšanas, likumā ik gadu veikti grozījumi, lai pārņemtu ES normatīvos aktus un precizētu likumu nacionālā līmenī, kā rezultātā likuma piemērošana un tā normu interpretācija ir kļuvusi samērā sarežģīta.

Pievienot komentāru