V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu vadīs Jana Jansone

Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu, kas darbu sāks 2018. gada 1. jūlijā, apvienojot Kuldīgas Alternatīvo sākumskolu (t.sk. Padures filiāli), V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju un Kuldīgas pamatskolu, vadīs līdzšinējā V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas direktore un Kuldīgas pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja Jana Jansone – tā 29. marta Kuldīgas novada Domes sēdē nolēma Domes deputāti.

J. Jansone bija vienīgā pretendente, kas pieteicās Kuldīgas novada pašvaldības izsludinātajā konkursā uz V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora amatu. Pēc sarunas ar konkursa komisiju J. Jansone tikās ar visu trīs skolu – V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, Kuldīgas pamatskolas un Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas – padomēm, iepazīstinot ar savu redzējumu par V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas attīstību un atbildot uz vecāku un skolotāju jautājumiem. Tā kā J. Jansone saņēma skolu padomju vairākuma atbalstu, jautājums par V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora apstiprināšanu tika virzīts izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Kuldīgas novada Domes sēdē.

J. Jansonei ir pedagoģijas zinātņu maģistra grāds un profesionālā maģistra grāds ģeogrāfijā, kā arī kvalifikācija, kas ļauj pasniegt fiziku un biznesa ekonomiskos pamatus vispārējās izglītības pakāpē. Kopš 1999. gada J. Jansone vada V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju, bet kopš 2016. gada pilda direktora pienākumus arī Kuldīgas pamatskolā. Kopš 2009. gada J. Jansone ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības kvalitātes novērtēšanas eksperte, bet kopš 2017. gada – Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas viceprezidente.

Jaunajā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā plānots īstenot izglītības programmas no 1. līdz 12. klasei, kā arī pirmsskolas izglītības programmu. Izglītības iestādē mācīsies vairāk nekā 600 skolēnu.

Šobrīd V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija un Kuldīgas Alternatīvā sākumskola darbojas vienā ēkā Piltenes ielā 25, bet Kuldīgas pamatskola – Ventspils ielā 16.

Leave a Comment