Skolēnu radošo darbu konkursa “Kas manu tautu dara stipru” uzvarētāji

Svinot valodas svētkus, 2017. gada 26. septembrī, Latviešu valodas aģentūra izsludināja radošo darbu konkursu skolu jaunatnei “Kas manu tautu dara stipru”. Konkursā aicinājām skolēnus atklāt Latvijas spēka un stipruma avotus.

Konkursā piedalījās skolēni ne tikai no dažādiem Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skoliņām pasaulē – Losandželosas Latviešu skolas, Mineapoles sv. Paulas latviešu skolas, Eiropas skolas Frankfurtē, Upsalas Valodu skolas, Ņujorkas ev. lut. draudzes pamatskolas Ņūdžersijā, Briseles 2. Eiropas skolas, Latviešu valodas tālmācības skolas Turcijā.

No rekordlielā iesniegto darbu skaita – astoņi simti astoņdesmit pieciem (885) darbiem – žūrijas komisija (rakstnieks V. Rūmnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja S. Tretjakova, māksliniece, grāmatu “Koko un Riko” zīmējumu autore L. Lošina, UNESCO LNK Latvija ģenerālsekretāre B. Moļņika un Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja V. Līcīte-Meldere) spraigā diskusijā ir vērtējusi un noteikusi labākos radošos darbus.

Konkursa darbi tika vērtēti pēc šādiem kritērijiem: darba atbilsmes tematam; autora personiskās attieksmes un domas atklāsmes; oriģinalitātes un radoša temata risinājuma; koptas un bagātas valodas; valodiskās izpausmes radošuma; darba vizuālās kvalitātes.

Sirsnīgi pateicamies visiem konkursa dalībniekiem! Pateicamies skolotājiem par pašaizliedzīgo darbu, rosinot skolēnus dalībai un atlasot labākos konkursa darbus! Ņemot vērā konkursa dalībnieku lielo interesi par rezultātiem, labāko darbu autorus paziņojam jau tagad (grupēti alfabētiskā secībā).

Uzvarētāju apbalvošana notiks Dzimtās valodas dienas pasākumā š.g. 21. februārī plkst. 10.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, kur arī tiks paziņots vietu sadalījums.

Lai piedalītos Dzimtās valodas dienas pasākumā, lūdzam (vēlākais līdz 15.februārim) reģistrēties tiešsaistē Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv.

Leave a Comment