Rail Baltica dzelzceļš sniegs ieguvumus uzņēmējdarbībai, videi, sociālajai dzīvei un drošībai

Jaunajā “Zoom In on Rail Baltica” video sērijā aicinām uzzināt vairāk par priekšrocībām un ieguvumiem, ko iedzīvotājiem sniegs Rail Baltica ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūras izbūve.

Rail Baltica ir mūsu paaudzes lielākais infrastruktūras projekts Baltijā, savienojamība ar Rietumeiropu ir būtisks ekonomikas un drošības aspekts, jo jauna ātrgaitas dzelzceļa līnija sniegs vērtīgus ieguvumus gan uzņēmējdarbībai un apkārtējai videi, gan Baltijas reģiona drošībai.

Gan projekta ieviešanas posmā, gan uzsākot Rail Baltica darbību tiks radītas jaunas darba iespējas un veicināta investīciju piesaiste, kļūstot par katalizatoru jauna ekonomikas koridora izveidei, veicinot ilgtspējīgu ekonomikas attīstību un izaugsmi. Baltijas valstu iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja ceļot videi draudzīgā veidā – ar vilcienu, kas turklāt ir ērts un ātrs. Ātrgaitas dzelzceļš arī uzlabos reģiona militāro mobilitāti, nodrošinot ātru piekļuvi svarīgiem militāriem mezgliem un objektiem.

Rail Baltica dzelzceļš papildus nodrošinās pieslēgumu digitālajiem tīkliem un 5G sistēmām, kas būs izdevīgi gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Turklāt tiks uzlabota piekļuve daudzām citām jomām, kas saistītas ar sociālajiem aspektiem, piemēram, izglītība un nodarbinātības iespējas, veselības aprūpe, kultūra, izklaide un tūrisms. Jaunie pārrobežu savienojumi uzlabos izejvielu pieejamību, ļaujot Baltijas reģionam dažādot kravu pārvadājumu iespējas.

Rail Baltica sociāli ekonomiskie ieguvumi pēdējo reizi tika novērtēti 2017.gadā, kad tika veikta iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīze. Izmaksu un ieguvumu analīzes periodiska atjaunināšana ir svarīga, lai atkārtoti novērtētu projekta sociālekonomiskos ieguvumus, nodrošinātu finansējumu un optimizētu projekta ieviešanu. Jauno izmaksu un ieguvumu analīzi plānots pabeigt 2024.gadā.

“Zoom in on Rail Baltica” piedāvā tuvāk iepazīties ar dažādiem Rail Baltica projekta aspektiem. Aicinām noskatīties arī iepriekšējās sērijas, kas izskaidro, kā notiek Rail Baltica elektrifikācijas sistēmas plānošana un ieviešana pavisam jaunai 870 km garai dzelzceļa līnijai trīs Baltijas valstīs, sēriju par digitālo rīku pielietošanu efektīvai projekta plānošanai un īstenošanai, un projektēšanu.

Leave a Comment