LU Teoloģijas fakultātē atklāta izstāde “Kalendārs 2018 / Latvija 100”

Tuvojoties Latvijas valsts simtgades jubilejai, ir tapis īpašs šim notikumam veltīts kalendārs, ar kuru var iepazīties izstādē Latvijas Universitātes (LU) galvenās ēkas vestibilā Raiņa bulvārī 19, blakus Teoloģijas fakultātes (TF) telpām. Izstāde iekļaujas arī pasākumu cikla “Februāris – Teoloģijas mēnesis”, taču LU telpās tā skatāma līdz marta beigām.

Kalendāra radošās komandas kodols ir Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars, māksliniece Ilze Aulmane un projekta vadītājs Mārcis Zanerips. Kalendāra izdevējs ir Ogres Trīsvienības baptistu draudze, taču tā tapšanā iesaistīti cilvēki arī ārpus draudzes robežām.

Kalendāra saturiskās idejas autors un Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars uzsver: “Valsts himnā “Dievs, svētī Latviju” mēs lūdzam savai zemei svētību no Visaugstākā, tāpēc radās doma, ka par godu simtgadei varētu izveidot kalendāru, kurā katru mēnesi varam atklāt, kā šo svētību varam piedzīvot.” Savukārt māksliniece Ilze Aulmane par kalendāra tapšanu saka: “Kalendāra ilustrācijās galvenā loma ir Dieva Vārdam, citātiem no Bībeles. Ilustrējot tekstu, es centos, lai tā vizuālais attēlojums rosina notvert teksta saturu. “Iesākumā bija Vārds” ( Jāņa ev. 1:1) – kalendārā šis citāts piešķirts gada pirmajam mēnesim. Valoda, vārds ir gan mūsu domās, gan runā, gan rakstos – tas ir viens no aspektiem, kas nosaka mūs kā cilvēkus. Ar vārdiem mēs varam celt un graut.”

Latvijas 100 gadi rosina domāt par atskaites punktu laika plūdumā, par laika plūdumu pašu. Kas no mūsu dzīvēm aizplūst un izgaist kopā ar laiku un kas paliek un pastāv pāri tam? Bībelē ir teikts – krājiet mantas debesīs… Vai šodien saprotam un izdzīvojam šos vārdus. Ekspozīcijas izvietojums LU telpās sasaucas un paspilgtina ekspozīcijas saturu, rosinot skatītāju veikt visdažādākās “garīgā cilvēka” esmi saistītas darbības – izzināt, izaicināt, ēst, augt, uzdot jautājumus, šaubīties, ticēt, gūt cerību utt.

Izstāde apskatāma no 5. februāra līdz 31. martam LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19.

Vairāk informācijas par pasākumu ciklu Februāris – Teoloģijas mēnesis” atradīsiet LU TF tīmekļa vietnē: www.tf.lu.lv.

Par Latvijas Universitāti

Latvijas Universitātes vairāk nekā 130 īstenotās studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs, 21 institūtā un astoņās filiālēs reģionos strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

Leave a Comment