K.Gerhards piedalīsies neformālajā Vides ministru sanāksmē par gaisa kvalitātes uzlabošanu un klimata pārmaiņu jautājumiem

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību nodaļa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards 2018. gada 10. un 11. aprīlī dosies uz neformālo Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu Vides ministru sanāksmi (Padome), kas notiks Sofijā, Bulgārijā. Paredzētas diskusijas par gaisa kvalitāti, klimata pārmaiņām un labāku regulējumu vides aizsardzības jautājumos.

Plānots, ka sanāksmes laikā vides ministri diskutēs par galvenajiem izaicinājumiem gaisa kvalitātes jomā, jo šie jautājumi ir aktuāli visām Eiropas valstīm. Par šiem jautājumiem augsta līmeņa sanāksmē notika diskusijas jau 2018. gada februārī, īpašu uzmanību veltot ekoionovāciju iespējām gaisa kvalitātes uzlabošanai.

Tāpat sanāksmes ietvaros paredzētas diskusijas par labāku regulējumu. Lai uzlabotu ES vides politikas sniegumu, 2016. gadā Eiropas Komisija uzsāka vides politikas īstenošanas pārskata (Environmental Implementation Review) procesu, kura ietvaros izvērtēja visu ES dalībvalstu vides politikas īstenošanas sekmes.

Savukārt saistībā ar klimata pārmaiņām, ES dalībvalstis tiks aicinātas izvērtēt savas iespējas iesniegt ambiciozākus siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazināšanas mērķus. Bulgārijas prezidentūras sagatavotajā diskusiju dokumentā ir teikts, ka ES ir sasniegusi nozīmīgu progresu saistībā ar tās 2020. gada SEG emisiju mērķa sasniegšanu un 2030. gada mērķu īstenošanas sagatavošanu. Latvija nesaskata iespējas pašlaik paaugstināt ambīciju līmeni, un uzskata, ka uzsvars jāliek uz esošo vienošanos īstenošanu.

Pievienot komentāru