Edgars Rinkēvičs: Rietumbalkānu valstu integrācijas procesā ES izšķirošie būs katras valsts izpildītie kritēriji

2018. gada 15. un 16. februārī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās neformālajā Eiropas Savienības (ES) ārlietu ministru sanāksmē Sofijā, Bulgārijā.

Sanāksmes laikā ministri pārrunāja progresu Rietumbalkānu valstu ES integrācijas procesā. E. Rinkēvičs pauda atbalstu Rietumbalkānu valstu integrācijai ES, taču uzsvēra, ka integrācijas procesā izšķirošie ir katras valsts izpildītie kritēriji. Pozitīvi, ka Eiropas Komisijas izstrādātā stratēģija Rietumbalkāniem iezīmē valstīm veicamās reformas un konkrētus soļus, palīdzot tās īstenot. E. Rinkēvičs atzinīgi novērtēja, ka stratēģijā ir noteikts laika ietvars, kas Rietumbalkānu valstīm ļauj mobilizēties un veltīt visus spēkus reformu veikšanai, tomēr 2025. gadu redzam tikai kā indikatīvu laiku.

Kopīgajā ES ārlietu ministru darba sesijā ar ES kandidātvalstu ministriem par sadarbību aizsardzībā un drošības jomā E. Rinkēvičs pauda atbalstu ciešākai sadarbībai terorisma apkarošanas un kiberdrošības jomās. Ministrs pozitīvi novērtēja sadarbību stratēģiskās komunikācijas jomā, īpaši uzsverot Eiropas Ārējā darbības dienesta stratēģiskās komunikācijas operatīvas grupas Rietumbalkāniem izveidi. E. Rinkēvičs aicināja stiprināt sadarbību ar kandidātvalstīm ES misijās un operācijās.

Leave a Comment