Seminārā diskutēs par publiskā un privātā sektora mijiedarbību tūrisma jomā

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu (LPR) 13. februārī Preiļos organizē diskusiju-semināru “Mīti un patiesība par publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem tūrisma un viesmīlības jomā”. Seminārā piedalīsies arī Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, Konkurences padome, Valsts kontrole, pašvaldību, kā arī tūrisma uzņēmējdarbības pārstāvji.

“Latgales plānošanas reģions, reaģējot uz sabiedrībā izskanējušiem dažādiem viedokļiem par iespējām, piedāvājumiem un ierobežojumiem tūrisma jomā un apzinoties šīs tēmas nozīmību, sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību organizē dialogu ar tūrisma nozarē iesaistītām pusēm, lai sarunās novērstu iespējamo nelabvēlīgo ietekmi. Pašvaldību mērķis ir veidot savu teritoriju ne tikai par tūrisma galamērķi, bet arī pievilcīgu vietu investoriem un vietējiem uzņēmējiem, un tūrisma pakalpojumu attīstība motivē radīt arī citus jaunus pakalpojumus. Tādēļ ir svarīgi aicināt gan nozarē iesaistītos, gan citus aktīvos uzņēmējus kopīgi diskutēt, arī paškritiski un mērķtiecīgi paraudzīties uz sava biznesa attīstību un būt gataviem iespējamām pārmaiņām, kā arī izmantot iespējas,” uzsver LPR Attīstības padomes loceklis Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs.

Seminārā paredzēts minēto aspektu apskatīt arī no praktiskās puses, sniedzot ieskatu dažādos tūrisma un uzņēmējdarbības jomas piemēros; ar tiem klātesošos iepazīstinās dažādi tūrisma uzņēmējdarbības pārstāvji.

“Jāuzsver, ka pašvaldības darbojas savu iedzīvotāju interesēs un viņu mērķis ir izveidot infrastruktūru, kas nepieciešama, lai veidotu konkurētspējīgu un ilgtspējīgu tūrisma nozari savā teritorijā. Runājot par tūrisma jomas attīstību, nav mazsvarīgs jautājums par tūrisma investīciju kvalitāti un pakalpojuma līmeni viesu mājās un atpūtas parkos, jo, lai radītu pievienoto vērtību un palielinātu tūrisma nozares konkurētspēju, arī uzņēmējiem ir jāspēj pielāgoties jaunam standartam un pieprasījumam pēc pamata servisa ievērošanas, piemēram, brokastis viesu mājā. Pašvaldībām ir jāredz attīstība ilgtermiņā un jāplāno investīcijas pareizā infrastruktūrā, un tam jānotiek īstajā vietā un laikā. Ieguldījumi var uzlabot galamērķa pievilcību un atbalstīt vietējo uzņēmēju attīstību. Tāpat, runājot par izveidotiem objektiem, ir jāsaprot, ka pašvaldībai jārīkojas kā gādīgam saimniekam, kur likums un pašvaldību saistošie noteikumi regulē publiskas personas mantas iznomāšanu vai atsavināšanas kārtību,” pauž LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane.

Seminārs-diskusija sāksies plkst. 12.30 un norisināsies Preiļu Kultūras centrā Raiņa bulvārī 28 (Preiļos). Tikšanās plkst. 11.30 pie Preiļu Kultūras centra, kur notiks iepazīšanās ar Preiļu pils rekonstrukcijas gaitu un tikšanās ar darbu veicēju SIA “Preiļu celtnieks”.

Semināra dienas kārtība atrodama LPS interneta vietnē www.lps.lv: https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4505-seminars-par-konkurences-kroplojumiem-turisma-un-viesmilibas-joma-miti-un-patiesiba.

Leave a Comment