Lūgšana, kura palīdz paaugstinātas trauksmes gadījumā. Obligāti iegaumējiet to!

Lūgšana, kura palīdz paaugstinātas trauksmes gadījumā. Obligāti iegaumējiet to!

Ja jums ap sirdi nemierīgi vai jūs ļoti uztraucieties – vērsiet savu skatu uz debesīm un atkārtojiet šo lūgšanu.
Atcerieties, Kungs vienmēr gatavs mūs uzklausīt un palīdzēt, raksta Classic Catholics.
Dievs tas Kungs,
man tagad vajadzīga Tava palīdzība, tā kā es esmu stresā un nemierā. Es nestu Tev savu nastu un nolieku to pie Tavām kājām. Palīdzi man tagad, lūdzu.
Sniedz man mierīgu sirdi un dvēseli, lai es varētu šo dienu un nakti nodzīvot mierā.
Es zinu, Dievs, ka Tu aizsargāsi mani. Esi man klāt katru manas dzīves dienu, bet īpaši nāves brīdī.
Āmen.
Obligāti padalieties šajā lūgsnā ar saviem draugiem. Ja jums ir smagi ap sirdi – ieejiet baznīcā un no sirds palūdziet Dievam palīdzību!

Lasīt vairāk