Klāt jauno XS un NC sēriju automašīnu reģistrācijas numuri. CSDD skaidro, kas jāņem vērā, izvēloties šīs numurzīmes

No pirmdienas, 29. novembra, cilvēkiem, reģistrējot automašīnu, ir iespējams izvēlēties transportlīdzeklim reģistrējamo numuru. Portāls “Apollo.lv” sazinājās ar Ceļu satiksmes un drošības direkciju (CSDD), lai noskaidrotu par jaunajām numurzīmēm nedaudz vairāk.

Reģistrējot transportlīdzekli īpašumā, veicot tā valsts reģistrācijas numura maiņu vai saņemot numura zīmes nozaudēto vai nozagto vietā, tā īpašnieks, turētājs vai valdītājs var izvēlēties transportlīdzeklim reģistrējamo numuru.

Par izvēles par valsts reģistrācijas numuru tiek uzskatīts numurs, kuru transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) izvēlas tā numura vietā, kuru noteiktā vispārējā rindas kārtībā piešķir dators.

Numuru izvēlēties un pasūtīt var:

  • elektroniski no nākamās piešķiramās vispārējās izmantošanas numuru sērijas.

Šobrīd CSDD e-pakalpojumu vietnē pieejami numuri no sērijas NB. Kā arī no 29. novembra plkst. 21 cilvēkiem ir iespējams izvēlēties no XS1-XS99 un NC100-NC9999  numuriem.

Savukārt CSDD klientu apkalpošanas centrā var izvēlēties:

  • numuru no jebkurā CSDD klientu centrā esošajiem brīvajiem numuriem;
  • iepriekš reģistrētu un nomainītu numuru, ja CSDD ir tiesības to piešķirt citam transportlīdzeklim (iepriekš izsniegtās numura zīmes ir nodotas CSDD un pagājis vairāk nekā viens gads no numura nomaiņas).

CSDD vēsta, ka izvēlētu un pasūtītu numuru var reģistrēt tikai pieteicēja īpašumā, turējumā vai valdījumā esošam pasūtījumā norādītam transportlīdzeklim. Pasūtot izvēles numuru, jānorāda CSDD klientu apkalpošanas centrs, kurā tiks veikta izvēlētā numura reģistrācija.

CSDD portālam “Apollo.lv” norādīja, ka sēriju piedāvāšanas sākuma brīdī pieprasījums esot ļoti liels, kas pakāpeniski mazinās pēc pieprasītāko numuru rezervēšanas.

CSDD e-pakalpojuma numurus var izvēlēties no nākamajām sērijām. Direkcijas klientu apkalpošanas centros var izvēlēties no to rīcībā esošajiem numuriem, kā arī numurus no iepriekšējām sērijām.

Ar kādām izmaksām jārēķinās?

Izvēlētais un pasūtītais numurs jāreģistrē pasūtījumā norādītajam transportlīdzeklim un personai 10 dienu laikā pēc numura pasūtīšanas (neskaitot pasūtīšanas dienu).

Pasūtot izvēles numuru, veicama maksa par numura zīmju izgatavošanu automobiļiem, autobusiem – 27,87 eiro, bet motocikliem, kvadricikliem, tricikliem, mopēdiem, piekabēm un puspiekabēm – 14,77 eiro.

Savukārt CSDD portālam “Apollo.lv” norādīja, ka individuāla pasūtījuma numura zīmes cena, ieskaitot PVN, ir 3647,59 eiro.

Maksājums veicams divu stundu laikā. Šajā laika posmā izvēlētais numurs tiek rezervēts pasūtītājam – ja minētajā laikā maksājums netiek veikts, pasūtījums tiek atcelts kā neapmaksāts un numurs tiek atgriezts pieejamo numuru sarakstā.

Ja numurs netiek reģistrēts noteiktajā termiņā numura pasūtījumā norādītajam transportlīdzeklim, maksājums, kas veikts pasūtot numuru, netiek atgriezts.

Numuru ar vienu vai diviem cipariem, vienādu ciparu simbolu kombināciju un tādu ciparu kombināciju, kuras pirmais cipars ir jebkurš cipars un visi atlikušie cipari ir “0”, var izvēlēties, pasūtīt un reģistrēt ne biežāk kā reizi gadā katram vienas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā esošam transportlīdzeklim.

CSDD atklāja, ka Latvijā ir šādas individuālas pasūtījuma numurzīmes ir “ļoti dažādas – tāpēc jau tās ir personalizētas”.

Vaicāts, kādas ir Latvijā senākās un jaunākās reģistrētās automašīnas, CSDD atbildēja, ka jaunākās automašīnas ir nupat reģistrētās, bet vissenākās reģistrētās mašīnas atrodas Rīgas Motormuzejā.

Izvēlētā un pasūtītā numura reģistrāciju veic klātienē norādītajā CSDD klientu apkalpošanas centrā. Veicot numura reģistrāciju transportlīdzeklim, būs jāsamaksā 150 eiro par numura izvēli, bet piekabei, puspiekabei un mopēdam – 31,63 eiro, kā arī veicami maksājumi par reģistrāciju un reģistrācijas apliecību (maksājuma apmērs atkarīgs no veicamās darbības).

Ja numurs netiek izvēlēts transportlīdzekļa reģistrācijas brīdī un kā numura reģistrācijas vieta tiek norādīts CSDD klientu apkalpošanas centrs, kurā pasūtījuma brīdī numura zīmes neatrodas, izvēlētā numura zīmes varēs saņemt un reģistrēt numuru norādītajā CSDD klientu apkalpošanas centrā šādā termiņā:

CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā – divu darba stundu laikā pēc iesnieguma par transportlīdzekļa reģistrāciju saņemšanas. Pārējos CSDD klientu apkalpošanas centros – ceturtās darba dienas laikā pēc numura izvēles apstiprināšanas (neskaitot izvēles dienu).

Pēc izvēles numura pasūtīšanas un noteiktā maksājuma veikšanas izvēlētā numura zīmju saņemšanas un reģistrācijas vietu mainīt nav iespējams.

Vienlaikus vienam transportlīdzeklim var pasūtīt tikai vienu izvēles numuru.

Ar CSDD klientu apkalpošanas centros pieejamo numuru sarakstu iespējams iepazīties, ierodoties CSDD klientu apkalpošanas centrā. Elektroniski vai pa tālruni informāciju par CSDD klientu apkalpošanas centros pieejamajiem numuriem nesniedz.

Kādiem transportlīdzekļiem pieejams šāds pakalpojums?

Pakalpojums CSDD e-vietnē pieejams tikai transportlīdzekļiem, kas atbilst konkrētiem kritērijiem.

Transportlīdzeklis ir Latvijā reģistrēts vai arī Latvijā nereģistrēts, bet uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai (sīkāk skatīt sadaļu “Agregātu numuru salīdzināšana”).

Transportlīdzeklim paredzēts uzstādīt vispārējās nozīmes numura zīmes (nav piešķirtas taksometram, bezceļu transportlīdzeklim, diplomātiskās personām, Latvijas armijai vai elektro transportlīdzeklim paredzētas numura zīmes).

Latvijā nereģistrētam transportlīdzeklim ir 17 zīmju izgatavotāja piešķirts identifikācijas numurs (VIN).

Transportlīdzeklim noteiktais uzstādāmo numura zīmju tips (skatīt sadaļu “Numura zīmju tipi”) atbilst normatīvajos aktos paredzētam uzstādīto numura zīmju tipam (pakalpojums nav pieejams, ja kādai no noteiktajām uzstādāmajām numura zīmēm ir noteikts E tips).

Transportlīdzeklis nav izsludināts meklēšanā. Transportlīdzeklis nav norakstīts, izslēgts no reģistra, jo eksportēts, vai noņemts izvešanai no LR.

Pakalpojums nav pieejams izvēles numura pieteikumam piekabēm, puspiekabēm un mopēdiem.

Visu rakstu Tu vari izlasīt ŠEIT

COMMENTS

Pievienot komentāru